ANBI

ANBI Registratie
Donateurs van de Shiv Mandir te Almere-Poort hebben recht op belastingvoordeel: niet alleen helpt u Stichting Brahm Rishi Kaylaash Dhaam bij het realiseren van de Shiv Mandir, u helpt hiernaast ook uzelf. Sinds 1 januari 2012 geldt voor alle donateurs van ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de inkomstenbelasting het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder vennootschapsbelasting vallen mogen het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Wilt u onze ANBI status zelf nakijken? controleer dit dan op www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/ en zoek naar “Brahm (instelling), Almere (vestigingsplaats).

Hindoestaans Cultureel Centrum
Shiv Mandir Almere-Poort
Onderdeel van Stichting Brahm Rishi Kaylaash Dhaam
KvK nummer: 39080355
RSIN nummer: 811171127

Postadres
Gerrit Achterbergstraat 4
1321 PJ Almere-Stad

Contactgegevens
06-11158628
info@kaylaash.com

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de Shiv Mandir bestaat uit de voorzitter, penningmeester, secretaris en de actief betrokken vrijwilligers van de stichting.

Beleidsplan
De gemeente Almere telt ruim 22.000 inwoners van Hindoestaanse afkomst, midden in Almere-Poort, het nieuwe stadsdeel van Almere is de Shiv Mandir gevestigd met daaromheen ruim 30.000 inwoners. De visie van de groeiende stichting Brahm Rishi Kaylaash Dhaam is naar boven gericht, om Gods naam groot te maken. In andere woorden wil de stichting groeien in relatie met God, door dit te praktiseren en te benadrukken in haar activiteiten.

De Shiv Mandir stelt de volgende kernwaarden te allen tijde centraal in haar activiteiten:

 1. Dhriti (Geduld)
 2. Kshama (Vergeven)
 3. Dam (Beheersing van de wil en wensen)
 4. Astey (Niet stelen)
 5. Shauch (Reinheid van lichaam, gedachten en handelingen)
 6. Indriy nigrah (Beteulgeling van de zintuigen)
 7. Dhee (Wijsheid)
 8. Vidya (Kennis)
 9. Saty (De waarheid)
 10. Akrodh (Beheersing van woede)

Hierboven genoemde kernwaarden zijn gebaseerd op de tien (karakter)eigenschappen van een verheven en ideaal persoon volgens de Manu Smriti. De priester (pandit, afgekort als pt.) neemt een belangrijke plaats op binnen de stichting, hij weet mensen te overtuigen en aan te trekken bij belangrijke zaken in ons leven. De stichting schenkt aandacht aan alle doelgroepen, wat gewaardeerd wordt door de leden en bezoekers. Middels cultuurdagen, toneelstukken, gebedsweken, Yoga en Hindi taalcursus probeert de stichting hierin mee te groeien en mee te denken. Een ieder die zijn of haar talent meedraagt en praktiseert verrijkt de gemeenschap. Er is meer dan voldoende ruimte voor de gemeenschap beschikbaar om met elkaar zorgen te delen.

Een voorwaarde om een geloofsgemeenschap te behouden, is om zorg te dragen voor de financiële middelen, wat belangrijk is om de mandir te kunnen continueren. Tevens is het ook van belang om blijvend aandacht te blijven vragen voor de financiële bijdragen, zodat er een duurzaam fundament voor de gemeenschap opgeleverd wordt wat in stand gehouden kan worden. Daarbij spelen onze jongeren een grote rol: zij zijn immers de toekomst.

De Shiv Mandir wil jongeren stimuleren tot het geloof in de hindoeïstische filosofie, waarbij een veilige omgeving gecreëerd wordt waarin zij de ruimte ervaren om zichzelf te ontwikkelen. Komende jaren wil de stichting groeien in relatie tot God, waarbij er gezamenlijk wordt gekeken naar de toekomst om samen te kunnen groeien. Men is zich bewust van de tradities en haar wortels, gezamenlijk bidden staat centraal in de mandir. In de mandir worden daarnaast de jaarlijks terugkerende hoogtijdagen uit de hindoeïstische filosofie gevierd, deze hoogtijdagen variëren van lokale tot nationale en internationale feestdagen, zoals Holi en Deepaavali. Volgelingen van andere hindoeïstische stromingen, religies en volkeren wordt ook de mogelijkheid geboden om diensten uit te voeren en gevraagd om aanwezig te zijn.

Wilt u het volledige beleidsplan lezen? bekijk deze dan op: www.kaylaash.com/beleidsplan

Beloningsbeleid
Vrijwilligers van de HCC Shiv Mandir Almere-Poort en predikanten zetten zich vrijwillig en vrijblijvend in voor de stichting. Er worden geen financiële vergoedingen door de stichting uitgegeven, er vind tevens geen verloning plaats. Zij die vrijliggers zijn van de stichting Brahm Rishi Kaylaash Dhaam praktiseren veelal Seva, hetzij bewust hetzij onbewust. Seva staat voor onzelfzuchtige dienstverlening ofwel het uitvoeren van werkzaamheden zonder enige gedachte aan beloning of compensatie in de vorm van terugbetaling. Het uitvoeren van Seva wordt in de Hindoeïstische filosofie beschouwd als Kripa (een zegen van god), wat een beloning op zichzelf is voor de vrijwilligers.

Doelstellingen van de Shiv Mandir
Kort samenvat heeft de mandir als doelstellingen het groeien in relatie tot God, waarbij ook eenheid binnen de stichting en de gemeenschap wordt versterkt door met elkaar te delen en van elkaar te leren. Men aanbidt het goddelijke samen. Niet alleen binnen maar ook buiten de Hindoestaanse gemeenschap leeft de behoefte van een cultureel centrum, een plaats die dient als een ontmoetingsplek voor jongeren, ouderen en gezinnen. Niet alleen Hindoestanen, maar ook inwoners met een Nederlandse achtergrond hebben groeiende belangstelling voor de Hindoestaanse cultuur. De Shiv Mandir Almere-Poort heeft als doelstelling om elke cultuur te betrekken bij feestdagen en rituelen, met andere woorden is het doel om een open cultureel centrum te zijn, waarbij iedereen welkom is om deel te nemen aan alle activiteiten en eeuwenoude rituelen. Het gewenste effect is dat er een binding ontstaat tussen de mensen en culturen, waarbij de verschillen en waarden van de mensen en culturen door een ieder geaccepteerd wordt.

Jaarlijks verslag uitgeoefende activiteiten
In de mandir worden jaarlijks terugkerende hoogtijdagen uit de Hindoeïstische filosofie gevierd, deze variëren van lokale tot nationale en internationale feestdagen. Kort samengevat betreft het de onderstaande activiteiten:

 • Diverse bijeenkomsten (zowel indoor als outdoor)
 • Zanggroep
 • Diverse gebeden die worden gegeven
 • Diverse lezingen die worden gegeven
 • Hindi lessen die worden gegeven
 • Besprekingen met de stichting over de voortgang
 • Zowel interne als externe vergaderingen bijwonen

Jaarlijks worden de onderstaande hoogtijdagen gevierd:

 • Maha Shivraatri
 • Holika Dahan
 • Holi
 • Vasant Navratri
 • Krishn Janmaashtami Utsav
 • Sharad Navraatri Viering
 • Deepaavali Fakkeloptocht

Daarnaast worden er diverse overige activiteiten georganiseerd. In 2015 zijn de onderstaande extra activiteiten georganiseerd:

 • Gyaan yagy
 • Shree Raam Katha’s
 • Karaoke event
 • Muzikale talentenshow
 • Bollywood Hungaama

Doorlopend wordt er op elke vrijdag een Satsang gehouden in de mandir bouwkeet, tijdens een Satsang wordt er gelezen uit het heilige Shree Raam Charit Maanas geschrift, wat het verhaal vertelt van Raam Bhagwan – een verschijning van God – die ons leert hoe wij als mens horen te leven. Het woord Satsang betekend letterlijk het verkeren in goed gezelschap, tijdens deze dienst worden er ook lofliederen gezongen. Daarnaast word er op elke zaterdag Yoga les aangeboden en Hindi cursussen gehouden.

Hierbij een korte uitleg in het Nederlands van de vieringen:

 • Maha Shivraatri
  Tijdens Maha Shivraatri staat de incarnatie van God als heer Shiv centraal, op deze dag wordt god vereerd in de vorm van Shiv Bhagwaan, tevens is dit de trouwdag van heer Shiv met godin Parvati. In 2015 bestond het programma uit: Pooja, rudr abhishek, 108 rudr naam archana, bhajan, kirtan, katha, pravachan, raamleela pradarshan, voortgangspresentatie bouw, aarti, prasaad & bhojan. Een pravachan is het commentaar dat wordt geleverd door een spreker op de vertelling van een goddelijk spel (Katha.)
 • Holika Dahan (Holika)
  Op de Holika verbranding wordt de verbranding van de heks Holika (om Prahlad te redden) gevierd. Tijdens het feest nemen de bezoekers zelf hout mee vanuit om zo al het slechte van het afgelopen jaar te verbranden en daarmee symbolisch gezien de ziel te zuiveren.
 • Holi festival (Holi)
  Holi is een eeuwenoude viering van de lente, ofwel het lente festival van de Hindoes. Tijdens Holi is iedereen gelijk, het is een populair festival onder alle Hindoestanen maar ook niet-Hindoestanen, een viering ook bekend als het kleuren festival of het festival van de liefde, waarbij iedereen met vrolijke kleur poeders bedekt raakt en wij allen één dag gelijk zijn: de kleuren bedekken al onze verschillen.
 • Vasant Navratri
  Navratri betekend letterlijk 9 dagen, tijdens vasant navratri wordt de incarnatie van God in de vorm Durga aanbeden. In 2015 bestond het programma uit de volgende onderdelen: Pooja, 108 naam pushp archana, bhajan, kirtan, klassiek dansoptreden Natya Sudha, voortgangspresentatie bouw, katha, pravachan, Kavita prastuti (dansact), aarti, prasaad & bhojan.
 • Krishn Janmaashtami Utsav
  Tijdens de Krishna Janmaashtami Utsav wordt de geboorte van heer Krishna (incarnatie van God) gevierd. Het programma bestond in 2015 uit de volgende onderdelen: pooja, bhajan, kirtan, amritvaani, updesh door Shree Gopal Pardesi Baba, Krishn Jhoola, aarti, prasaad & bohjan.
 • Sharad Navraatri Viering
  Navratri betekend letterlijk 9 dagen, tijdens sharad navratri wordt gevierd dat de winter periode is aangekomen. In 2015 bestond het programma uit de volgende onderdelen: Pooja, 108 devi naam archana, bhajan, kirtan, katha en pravachan verzorgd door Shree Swami Rameshwaranand Saraswati Ji, aarti, prasaad & bhojan.

 • Shree Raam Katha
  Tijdens elke Katha verteld een swami (religieus / spiritueel leraar) een vertelling over goddelijk spel. In 2015 hebben zijn er op 9 dagen Katha’s gehouden, zowel in Almere als in Amsterdam. Het programma van een Katha bestond uit: pooja, bhajan, kirtan, katha, pravachan, aarti, prasaad & bhojan.
 • Deepaavali Fakkeloptocht
  Deepaavali ook bekend als Diwali, is het lichtjes feest van de Hindoestaanse gemeenschap, het wordt gevierd in de herfst en symboliseert de verdrijving van het kwade door het goede, de overwinning van licht over duister, kennis over ontwetendheid en hoop over wanhoop. Tijdens diwali wordt moeder Lakshmi vereert, de godin van rijkdom en voorspoed inzowel materialistische an spirituele zin.
 • Gyaan yagy
  Gyaan yagy is de bewustwording van het Yoga pad der kennis, hierbij wordt gezamenlijk het begrip gevormd over ons ware zelf, dat zich buiten ons bewustzijn manifesteert. Het betreft kennis in de zin van Brahman (God) en Atma (de ziel). In 2015 stonden de volgende activiteiten op ons programma: Pooja, bhajan, kirtan verzorgd door House of Bhakti Kirtaniyas, pravachan verzorgd door Swami Raghavanand Parivrajak, aarti, prasaad & bhojan.

Meer informatie over de evenementen van de Shiv Mandir is te lezen op onze website, bekijk het activiteitenaanbod.

Financiële verantwoording / Begroting
Momenteel is er voor ruim € 350.000 aan donaties binnengekomen, het binnengekomen geld is betaald aan de aannemer en de gemeente Almere. Dankzij de binnengekomen donaties heeft de stichting de grond kunnen betalen, de heipalen kunnen laten slaan en daarop de fundering inclusief gestorte vloer laten plaatsen. Daarnaast staat op het fundament van de Shiv Mandir Almere-Poort de staal constructie als een stevig fundament. De kalkstenen worden spoedig gelijmd waardoor de buitenmuur gereed zal zijn en de mandir zichtbaar vorm aan zal gaan nemen.

Om verder te kunnen met de bouw van de mandir, is er wederom een bedrag van € 250.000 nodig. Na afbetaling van deze € 250.000 aan de aannemer, verstrekt de Triodos bank een hypotheek aan de stichting, waarna de rest van de mandir afgebouwd kan worden. Kort samengevat is in 2016 het bedrag van € 250.000 wederom vereist in donaties vanuit de gemeenschap, opdat de bouw kan worden voltooid. Dit geld zal worden geïnvesteerd in de bouw van de mandir, waarna de buitenschil geheel klaar zal zijn. Vrijwilligers zullen daarna de mandir van binnen zoveel mogelijk afmaken. Na de oplevering eind 2018 zal er tot slot een hypotheek blijven staan van ruim € 300.000, verleend door de Triodos bank, die hierna afbetaald zal worden middels structureel binnengekomen donaties, aarti en inkomsten afkomstig uit andere evenementen die in en om de Shiv Mandir Almere-Poort plaats zullen vinden.

De jaarrekening kunt u inzien en bekijken op www.kaylaash.com/jaarrekening

Balans Stichting Brahm Rishi Kaylaash Dhaam versie 1 April 2014

MATERIËLE ACTIVA 2013   2012
Grond € 94.050 € 94.050
Ontwerp € 49.911 € 52.594
Bouw € 17.287 € 1.910
161.248 148.554

 

VLOTTENDE ACTIVA 2013   2012
Belastingen en premies sociale verzekeringen € 15.347 € 9.267
Liquide middelen € 8.497 € 641
185.092   158.462

 

PASSIVA 2013   2012
 
EIGEN VERMOGEN
Stichtingskapitaal begin boekjaar € 154.958 € 127.060
Toevoeging resultaat € 24.182 € 27.898
179.140   154.958

 

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan leveranciers en

handelskredieten

€ 300 € 0
Overige schulden € 3.152 € 1.004
Overlopende passiva € 2.500 € 2.500
€ 5.952 € 3.504
185.092   158.462

 

Staat van baten en lasten

 

ONTVANGSTEN 2013   2012
Donaties € 44.300 € 47.457
44.300 47.457

 

KOSTPRIJS OMZET 2013   2012
Huur kosten materiaal € 1.700 € 4.568
Inkopen € 0 € 734
Afvalkosten € 0 € 106
1.700 5.408

 

MATERIËLE VASTE ACTIVA 2013   2012
Ontwerp € 14.571 € 9.452
Verbouwing € 1.032 € 74
Algemene kosten € 997 € 1.380
Verkoopkosten € 548 € 1.187
Huur € 832 € 1.490
Overige huisvestingskosten € 213 € 0
Onderhoud en klein inventaris € 836 € 213
Contributies-en abonnementen € 209 € 419
Internet € 181 € 182
Drukwerk € 103 € 165
Porti € 49 € 52
Notariskosten € -155 € 485
Verzekering € 0 € 256
Schoonmaakkosten € 0 € 28
Reclame en advertenties € 548 € 1.187
Kantinekosten € 997 € 1.285
Overige algemene kosten € 0 € 95
Bankkosten en rente € -998 € -1.232
19.963   16.718

Korte toelichting bij balans & stand van baten en lasten

 • Materiële vaste activa
  De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van de geaccumuleerde afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur en worden lineair berekend.
 • Financieel resultaat
  De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.
 • Vorderingen
  De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen.
 • Liquide middelen
  De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
 • Algemeen
  Als resultaat is bepaald, het verschil tussen opbrengstwaarde van de geleverde goederen en diensten en de bedrijfs- en de overige lasten over het jaar waarop zij betrekking hebben, tenzij anders is vermeld.
 • Netto omzet
  Onder netto-omzet wordt verstaan de in het verslagjaar aan derden in rekening gebrachte bedragen voor geleverde goederen, exclusief omzetbelasting.
 • Bedrijfskosten
  De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
 • Afschrijvingen
  De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de verkrijgingsprijzen op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen op materiële vaste activa.
0

Je winkelwagen