Koop een renteloze obligatie

U kunt de bouwplannen financieel ondersteunen en de realisatie van de Shiv Mandir werkelijkheid maken dan wel volledig ondersteunen.

Ja, ik ben bereid om renteloze obligaties van € 50,- per stuk te kopen. Deze renteloze obligaties worden uitgeloot in een periode van 3 tot 10 jaar na het gereedkomen van de nieuwbouw van de Shiv Mandir.

Voorwaarden:
* Alle door u verstrekte gegevens zullen strikt vertrouwelijk door ons worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de donatie gedurende de looptijd daarvan.
* Het gedoneerde geld komt volledig ten gunste van de bouw van de mandir.

Dankzij uw bijdrage verleent de bank ons de vereiste financiële middelen, opdat de mandir verder gebouwd kan worden.

Ik machtig Stichting Brahm Rishi Kaylaash Dhaam om eenmalig van mijn bankrekening automatisch het onderstaande bedrag af te schrijven.

Geslacht
De heerMevrouw

Ik geef toestemming om mijn gegevens te verwerken.

Op het opgegeven e-mailadres ontvangt u na verwerking ter controle een bevestiging van de door u ingevulde gegevens.

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage en steun. Nogmaals willen wij u op het hart drukken dat uw steun het mogelijk maakt dat de Shiv Mandir wordt gerealiseerd, zowel voor u en uw familie alsmede voor de gemeenschap. De Shiv Mandir is er voor ons allemaal, beschikbaar in de toekomst voor uw bruiloften, rituelen en alle andere mandir activiteiten. Wij heten u graag welkom.

0

Your Cart